Besplatna dostava za sve registrirane korisnike

PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaša privatnost i sigurnost Vaših podataka nam je važna. U skladu s zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Slim d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja www.weeshop.eu internet trgovine. Slim d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju www.weeshop.eu internet trgovine, kako bi Vam omogućio korištenje svih opcija koje one pružaju. Slim d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim osobama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. Vaše osobne podatke Slim d.o.o. koristi će isključivo u svrhu kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtjev, radi procesiranja Vaše narudžbe, radi izvršenja naših obveza iz ugovornog odnosa s Vama preko našeg webshopa, u svrhu slanja izravnih marketinških poruka, kako bismo Vas obavijestili o raznim pogodnostima našeg webshopa te Vas na taj način obavijestili o sezonskim popustima ili raznim akcijama, kako bismo Vam predstavili novu kolekciju našeg asortimana i sl.

Vaši se osobni podaci čuvaju sve dok je to zakonski potrebno i dok Vaše odobrenje i dalje vrijedi. Međutim, u bilo kojem trenutku možete zatražiti pristup ili brisanje svojih osobnih podataka (osim ako nemamo obvezu daljnje obrade osobnih podataka).

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno.

Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Ljubljani, uz primjenu mjerodavnog materijalnog slovenskog prava.

Dodatne informacije na : weeshop@weeshop.eu ili na 091 344 0102

Hrvatski
Hrvatski